De juiste kandidaten in vol vertrouwen selecteren

image

Het juiste talent op de juiste plaats

De zorg voor het aanwerven van de juiste mensen is van onschatbare waarde voor de interne samenwerking van uw bedrijf of organisatie. Iedereen die u aanstelt in een bepaalde functie en in het bijzonder de leidinggevende persoon, zet de toon door zijn of haar competenties.

werving

Zoveel mogelijk valabele kandidaten rekruteren

 • Adverteren om uw doelgroep te bereiken
 • Interne werving voor interne kandidaten
 • Werfreserve via spontane sollicitaties
 • Talent vinden
Assessmentcenter

De meest geschikte kandidaten voor de vacature in uw bedrijf selecteren

 • Wetenschappelijke proeven
 • Simulatie toekomstig functioneren
 • Interview motivatie en relevante ervaring
 • Vooropgestelde selectiecriteria
Rapportering

De bevindingen en het advies toelichten

 • Mondelinge bespreking kandidaten
 • Schriftelijk verslag bevindingen en advies
 • Erkend selectiebureau deskundig advies
 • Deontologisch privacy van de kandidaten

We bieden geïntegreerde oplossingen die volledig passen binnen het bedrijf.

De aanpak

Wanneer u voor werving, selectie en/of evaluatie van personeel op ons een beroep doet, bespreken we eerst de functietaken en de specifieke vereisten voor de vacature in uw bedrijf en leggen in onderling overleg de verdere aanpak vast.

Goede informatie over de functie en uw bedrijf stelt ons in staat de juiste kandidaten in vol vertrouwen te werven en te informeren, een selectie of evaluatie op maat van de vraag uit te werken en vooral een betrouwbaar advies naar u als opdrachtgever te formuleren.

image
image

Professionele ontvangst van uw kandidaten

De juiste kandidaten in vol vertrouwen selecteren

Vertrouw het aan ons toe als u tijd wil besparen en van meet af aan een objectieve en professionele aanpak verkiest.

werving
assessmentcenter
rapportering
Erkend selectiebureau

VG.1470/B bureau private arbeidsbemiddeling

contact
image

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek