Hoe motiveer ik mijn medewerkers

Screenshot

Mensen maken het verschil

De human resources zijn vandaag zeer belangrijk voor bedrijven en organisaties. Directe en snelle manieren van samenwerking zijn immers nodig om doeltreffend te kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen. Als medewerker zou je als het ware een sprong moeten kunnen wagen met de parachute die door collega’s is nagekeken.

image

Personeelsbevraging

Door inzicht te verwerven in de competenties van uw mensen, in wat er mogelijk in de weg staat om hun potentieel te ontplooien en in hoe hun werk en leven beter op elkaar afgestemd zijn, maak je de weg vrij om te verbeteren. Deze informatie maakt het mogelijk om uw mensen productiever te laten worden, meer gericht te laten leren en te verbeteren, meer gemotiveerd te zijn en succes te hebben.

Tevredenheidsonderzoek

Via onze online bevraging verkrijgen we belangrijke informatie en via interviews vervolgens diepgaande achtergrond-informatie en inzicht in de redenen waarom medewerkers tevreden of ontevreden zijn. Zestien verschillende thema’s over het samenwerken en over de werkcondities worden alzo anoniem bevraagd. Het resultaat is een concreet en waardevol verbeterplan voor uw bedrijf.

Work-life balance

We verzamelen in kleine groepen medewerkers -al brainstormend- of via een online vragenlijst, de aandachtspunten en opmerkingen over het evenwicht in sociaal leven en persoonlijk welzijn in relatie tot hun werksituatie. Tien thema's komen aan bod. Er wordt in groep en/of individueel over gereflecteerd en een plan uitgewerkt om tot een betere afstemming te komen.

360° feedback

Collega’s, de leidinggevende(n) en andere betrokkenen geven via onze online vragenlijst op maat anoniem hun kijk op een medewerker over de te evalueren competenties. De verschillende visies aangevuld met ook mondelinge feedback, leveren samen een rijk beeld op van het functioneren van betrokkenen en waar er kansen liggen om te groeien.

Potentieelmeting

Via tests en simulatie-oefeningen peilen we naar de cognitieve vermogens, de persoonlijkheid, het gedrag, de waarden en interesses van mensen. Zo evalueren we hoe ieder zijn talent nog beter inzet en kan indien opportuun de loopbaan in de passende richting worden georiënteerd en/of een persoonlijk opleidingsplan worden uitgezet.

image

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek